Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Tätskikt i massiv kontruktion (kap. 7)

I massiva konstruktioner – där väggar och golv utgörs av exempelvis betong, tegel eller lättklinker – kan plastmatta, tätskiktsfolie, skiva med tätskikt och vätskebaserat tätskikt användas i hela våtutrymmet (till skillnad mot vad som gäller för vätskebaserat tätskikt i lätta konstruktioner).

Att beakta vid val av tätskikt i massiv konstruktion:

  • Möjlighet till utbyte av keramiska plattor utan att tätskiktets vattentäthet påverkas.
  • Möjlighet att reparera tätskiktet och att återställa tätskiktet fackmässigt.
  • Tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m, då fuktsäkerhetsprojektering inte tillämpas.