Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Tätskikt i skivkonstruktion och träbjälklag (kap. 6)

Följande krav på tätskikt i våtzon 1 och 2 gäller vid skivkonstruktion, träbjälklag och likvärdig konstruktion.

Tätskikt i våtzon 1 (kap. 6.1)

  • Tätskikt ska utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie, skivor med tätskikt eller liknande.
  • Tätskikt på golv ska installeras med uppvik på vägg, även i våtzon 2.

Att beakta vid val av tätskikt i våtzon 1:

  • Möjlighet till utbyte av keramiska plattor utan att tätskiktets funktion påverkas.
  • Möjlighet att delreparera tätskiktet och att återställa tätskiktet fackmässigt.
  • Tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m, då fuktsäkerhetsprojektering inte tillämpas.

Fig. 26.

Figurbeskrivning

Tätskikt under keramiska plattor.

Fig. 27.

Figurbeskrivning

Plastmatta som tät- och ytskikt.

Tätskikt i våtzon 2 (kap. 6.2)

  • Tätskikt ska utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt, skivor med tätskikt eller liknande.

    Att beakta vid val av tätskikt i våtzon 2:
  • Om våtzon 1 och 2 har olika tätskiktstyper ska en dokumenterad anvisning ange hur skarvningen ska göras.
  • Tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m, då fuktsäkerhetsprojektering inte tillämpas.