Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Våtzoner (kap. 3)

Ett våtutrymme delas in i våtzon 1 eller 2 beroende på vattenbegjutning och fuktbelastning. Med plats för bad och dusch avses ett utrymme som avgränsas av ett badkar, en duschvägg eller motsvarande.

Våtzon 1 (kap. 3.1)

  • Väggytor vid duschplatser eller motsvarande och en meter utanför dessa. Hela väggen i höjdled behandlas som våtzon 1 med krav på tätskikt om inte fuktsäkerhetsprojektering tillämpas.
  • Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.
  • Hela golvytan.

Fig. 3.

Figurbeskrivning

Zonindelning i våtrum med badkar som angränsar till innervägg.

Fig. 4.

Figurbeskrivning

Zonindelning i våtrum med duschplats som angränsar till innervägg.

Fig. 5.

Figurbeskrivning

Zonindelning i våtrum med skärmvägg som angränsar till innervägg.

Våtzon 2 (kap. 3.2)

Övriga väggytor.

Rekommendationer (kap. 3.2.2)

  • Beakta eventuella framtida installationer i våtutrymmet, till exempel badkar. I utrymmen som ursprungligen är anpassade för dusch kan en badkarsinstallation innebära att våtzon 2 klassas om till våtzon 1.
  • Om det finns en skärmvägg räknas väggen mot duschutrymmet och gaveln som våtzon 1. Skärmväggens andra sida är våtzon 2. Detta förutsätter att skärmväggen kläs med tätskikt.
  • Snedvägg/snedtak i anslutning till bad- eller duschutrymmen med risk för vattenbegjutning eller fuktbelastning ska förses med tätskikt.