Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Om Säkra Våtrum

Branschreglerna som Sveriges bostads- och fastighetsägare och försäkringsbolag står bakom.

Vattenskador kostar miljardbelopp årligen.

Vattenskador kostar miljardbelopp årligen. För den enskilde bostadsrättsinnehavaren eller villaägaren kan detta betyda tiotusentals kronor. GVK, AB Svensk Våtrumskontroll bildades därför 1988, och har sedan dess arbetat för att minska vattenskadorna i våtrum – det vill säga utrymmen där golv och vägg kontinuerligt utsätts för vatten, till exempel bad- och duschrum, tvättstuga eller wc.

Säkra Våtrum bygger på att våra utbildade fackmän – de GVK-auktoriserade företagen – får rätt förutsättningar att kunna installera säkra material på ett fackmässigt sätt. Dessutom kontrollerar de tätheten i våtrummen med GVKs unika metod för täthetsprovning.

GVK är Sveriges enda organisation för säkra utföranden av våtrum, som representerar brukare, förvaltare, försäkringsbolag och byggherrar. GVK lägger grunden för säkra konstruktionslösningar utan att marknadsintressen går före funktion.

Säkra Våtrum är GVKs branschregler för tätskikt i våtrum. De är utformade efter myndighetsföreskrifter (Boverkets Byggregler) och lagkrav. Branschreglerna visar hur ett lagenligt och fackmässigt våtrumsutförande går till, och ger handfasta praktiska instruktioner för hantverkaren och beställaren. Detta lägger grunden till en problemfri och vattensäker användning av våtrummet under lång tid.

Aktuell utgåva 2016:1

Januari 2016 utgåva 1. Ersätter september 2011 utgåva 4.

I denna utgåva av Säkra Våtrum har vi arbetat med att harmoniera branschreglerna med lagkrav och normförändringar som införts sedan föregående utgåva.

Viktiga förändringar i korthet

  • Nya regler avseende rörgenomföringar i tvättstuga och liknande utrymmen som bryter golvets tätskikt. (4.1)
  • Förtydligat anvisningar för rörgenomföringar i plats för bad och dusch. (5.1)
  • Vid förstärkning av träbjälklag har kraven på uppläggningsavstånden mellan bjälkarnas stöd ändrats. (4.6)
  • Kompletterande regler avseende övriga rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt. (5.2)
  • Nytt avsnitt om tätskiktsinstallationer vid fönster. (8.9)
  • Nytt avsnitt om väggbrunn och spärrännor. (4.3 och 4.4)
  • Kompletterande regler avseende tätskiktsinstallationer vid dörröppning. (4.8)
  • Nytt avsnitt om delreparation av tätskikt. (8.10)
  • Rekommendationer vid förstärkning av skivvägg. (5.4.1)

Tidigare utgåvor av branschregler finns att läsa på www.gvk.se

Om GVK

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Svensk Försäkring, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen GBR ingår. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum.

Det gemensamma målet är att minska vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta då bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört stora skadekostnader under årens lopp.

GVKs verksamhet omfattas av arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum och administreras genom stiftelsens bolag AB Svensk Våtrumskontroll. GVK har samordnat och skapat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras. De återkommande kontrollerna bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och ger hela tiden nya erfarenheter, för ständiga förbättringar.