Krav på utförande av infästningar (kap. 10) /

WC och bidé (kap. 10.2)

För infästning krävs en rektangulär, plan monteringsyta på minst 300 x 400 mm. Monteringsytan ska vara fri från golvvärme. Golvet under WC-stolen bör luta högst 1:100 (10 mm/m). Vatten-, spillvatten- och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm.
Golvmaterialet ska vara massivt, gjutet eller utfört med skivor på reglar så att WC-stolen eller bidén står stadigt. För infästning i skivor krävs träkortlingar.
Limningen av WC-stolen ska utföras enligt WC-leverantörens anvisning.