Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av infästningar (kap. 10) /

Skruvinfästningar (kap. 10.1)

Skruvinfästningar i våtrum ska göras i:

  • Massiva konstruktioner, till exempel betong.
  • Regel eller kortling.
  • Konstruktioner som är provade och godkända för infästning, till exempel skivkonstruktioner med tillräcklig hållfasthet, såsom 15 mm konstruktionsplyfa P30.

Fig. 50.

Figurbeskrivning

Fackmässig håltagning och infästning.