Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Tätskikt i skivkonstruktion och träbjälklag (kap. 6) /

Tätskikt i våtzon 2 (kap. 6.2)

  • Tätskikt ska utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt, skivor med tätskikt eller liknande.

    Att beakta vid val av tätskikt i våtzon 2:
  • Om våtzon 1 och 2 har olika tätskiktstyper ska en dokumenterad anvisning ange hur skarvningen ska göras.
  • Tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m, då fuktsäkerhetsprojektering inte tillämpas.