Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Om Säkra Våtrum /

Aktuell utgåva 2016:1

Januari 2016 utgåva 1. Ersätter september 2011 utgåva 4.

I denna utgåva av Säkra Våtrum har vi arbetat med att harmoniera branschreglerna med lagkrav och normförändringar som införts sedan föregående utgåva.

Viktiga förändringar i korthet

  • Nya regler avseende rörgenomföringar i tvättstuga och liknande utrymmen som bryter golvets tätskikt. (4.1)
  • Förtydligat anvisningar för rörgenomföringar i plats för bad och dusch. (5.1)
  • Vid förstärkning av träbjälklag har kraven på uppläggningsavstånden mellan bjälkarnas stöd ändrats. (4.6)
  • Kompletterande regler avseende övriga rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt. (5.2)
  • Nytt avsnitt om tätskiktsinstallationer vid fönster. (8.9)
  • Nytt avsnitt om väggbrunn och spärrännor. (4.3 och 4.4)
  • Kompletterande regler avseende tätskiktsinstallationer vid dörröppning. (4.8)
  • Nytt avsnitt om delreparation av tätskikt. (8.10)
  • Rekommendationer vid förstärkning av skivvägg. (5.4.1)

Tidigare utgåvor av branschregler finns att läsa på www.gvk.se