Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av infästningar (kap. 10) / Skruvinfästningar (kap. 10.1) /

Rekommendationer (kap. 10.1.1)

Undvik att göra hål i tätskiktet. Lim, dubbelhäftande tejp eller sugproppar fungerar som alternativ och ska användas enligt leverantörens anvisningar.

Infästningar i massiva konstruktioner kan göras enligt följande:
1. Borra hål med lämplig diameter och lämpligt djup, om möjligt enligt leverantörens monteringsanvisning.
2. Fyll bottenhålet med åldersbeständig fogmassa eller motsvarande.
3. I massiva konstruktioner, till exempel betong, montera lämplig plugg.
4. Fyll plugg med åldersbeständig fogmassa.
5. Skruva fast våtrumstillbehöret enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning.

Infästningar i våtrumsväggar med 15 mm konstruktionsplywood P30 ska göras med särskilda VVS-skruvar eller motsvarande enligt följande:
1. Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
2. Fyll hålet med åldersbeständig fogmassa.
3. Skruven ska skruvas helt igenom plywoodskivan.

Fig. 47.

Figurbeskrivning

Borra endast genom yt- och tätskiktet.

Fig. 48.

Figurbeskrivning

Fyll hela hålet med åldersbeständig tätningsmassa.

Fig. 49.

Figurbeskrivning

Använd VVS-skruv. Skruva genom plywoodskivan.