Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Våtzoner (kap. 3) /

Våtzon 2 (kap. 3.2)

Övriga väggytor.