Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Våtzoner (kap. 3) /

Våtzon 1 (kap. 3.1)

  • Väggytor vid duschplatser eller motsvarande och en meter utanför dessa. Hela väggen i höjdled behandlas som våtzon 1 med krav på tätskikt om inte fuktsäkerhetsprojektering tillämpas.
  • Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.
  • Hela golvytan.

Fig. 3.

Figurbeskrivning

Zonindelning i våtrum med badkar som angränsar till innervägg.

Fig. 4.

Figurbeskrivning

Zonindelning i våtrum med duschplats som angränsar till innervägg.

Fig. 5.

Figurbeskrivning

Zonindelning i våtrum med skärmvägg som angränsar till innervägg.