Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av keramik (kap. 9) /

Fästmassa (kap. 9.1)

Fästmassan ska vara avsedd för våtrum och lämplig för valet av tät- och ytskikt.
Fästmassa används under och kring golvbrunnars klinkerramar för att skydda det underliggande tätskiktet. I golv- och väggvinklar ska man undvika att det bildas hålrum eller kanaler, där fritt vatten kan transporteras till exempelvis dörröppningar, dörrkarmar och trösklar.
I våtrum bör fullgod täckning bakom plattorna eftersträvas. Använd avsedd fixkam och följ leverantörens monteringsanvisning.

Fig. 45.

Figurbeskrivning

Montage av klinkerram med sil och skyddat tätskikt.