Krav på utförande av keramik (kap. 9) /

Fogning i hörn och golv-/väggvinkel (kap. 9.2)

Använd ändamålsenlig mjukfog. Vid val av fog, beakta egenskaper såsom risk för missfärgningar, antimögelegenskaper och hur väl fogen åldras. Där underlaget medger – det vill säga där det inte kan uppstå rörelser i konstruktionen, kan fogning utföras med bruksfog (också benämnd fast fog) eller list.