Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

GVK-auktoriserat företag (kap. 1) /

Krav på auktoriserade företag (kap. 1.1)

GVK-auktoriserade företag ska utföra tätskiktsarbeten i våtrum enligt GVKs branschregler. Företaget ska iaktta och följa GVKs råd, anvisningar och rekommendationer. När företaget möter GVKs Allmänna Villkor, utfärdas behörighet inom GVKs auktorisations- och kvalitetssystem.