Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

GVK-auktoriserat företag (kap. 1) /

Auktorisation och kontroll (kap. 1.5)

AB Svensk Våtrumskontroll auktoriserar företag och montörer samt kontrollerar att branschreglerna efterlevs.

GVK-auktoriserade företag ska alltid göra en våtrumsanmälan så att stickprovskontroll kan ske på det aktuella objektet.

För företag som inte följer GVKs allmänna villkor eller branschregler finns ett sanktionssystem. GVKs allmänna villkor finns att läsa på www.gvk.se.