Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

GVK-auktoriserat företag (kap. 1) /

Branschlegitimation och ID06 (kap. 1.4)

Montörer och arbetsledare i GVK-auktoriserade företag ska kunna visa upp en branschlegitimation. Denna är knuten till det GVK-auktoriserade företaget, och får inte användas vid uppdrag som inte är godkända av företaget. Branschlegitimation kan kombineras med ID06-namnbricka.