Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Efter utfört arbete (kap. 11) /

Kontroll av tätskikt (kap. 11.1)

Efter en tätskiktsinstallation ska GVK-företaget eller en GVK-kontrollant kontrollera det utförda arbetet. Om kakel eller klinker ska installeras som ytskikt, ska kontrollen av tätskiktsarbetet utföras innan det keramiska ytskiktet monteras.
Kontroll av täthet hos fogar på tät- och ytskikt av plastmatta ska utföras med en GVK-pump. Metoden som GVK tillämpar för att kontrollera täthet hos fogar på tät- och ytskikt av plastmatta finns beskriven i Svensk Standard – SS 92 36 21.
När tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt har applicerats, utförs en okulär bedömning enligt leverantörens monteringsanvisning. Åtgången av det vätskebaserade tätskiktet noteras (kg/m2). Om leverantören av tätskiktsfolien eller det vätskebaserade tätskiktet rekommenderar en annan metod för att kontrollera skarvarnas täthet, till exempel med GVK-pump, ska den metoden användas.

Fig. 51.

Figurbeskrivning

Kontroll av golvets lutning samt täthetskontroll av svetsfogar på plastmattan.