Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Efter utfört arbete (kap. 11) / Kontroll av tätskikt (kap. 11.1) /

GVK-kontrollanter (kap. 11.1.2)

GVK har särskilt utbildade kontrollanter i hela Sverige som löpande gör stickprovskontroller av GVK-företagens anmälda våtrum. Med hjälp av kontrollerna kan eventuella kvalitetsbrister i tätskiktsinstallationerna eller underliggande arbete upptäckas. När en kontroll är gjord skickar kontrollanten en rapport till både beställaren och det GVK-auktoriserade företaget. En lista över GVKs kontrollanter finns på www.gvk.se.