Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Efter utfört arbete (kap. 11) /

Kvalitetsdokument (kap. 11.3)

Nedan följer en sammanställning av GVKs viktigaste kvalitetsdokument och hjälpmedel för att säkerställa våtrumsinstallationer. Bara auktoriserade GVK-företag har rätt att utfärda kvalitetsdokument enligt GVK.