Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Efter utfört arbete (kap. 11) / Kontroll av tätskikt (kap. 11.1) /

Typ av kontroller (kap. 11.1.1)

Det finns olika typer av kontroller:

 • Förkontroll
  En kontroll utförd och dokumenterad av ett GVK-auktoriserat företag.
 • Egenkontroll
  En kontroll utförd och dokumenterad av ett GVK-auktoriserat företag.
 • Stickprovskontroll
  Ett urval av samtliga anmälda våtrum kontrolleras av en GVK-kontrollant utan kostnad för beställarna.
 • Särskild kontroll
  GVK-kontrollant kan mot en avgift göra särskilda kontroller av tätskiktsarbeten utförda av GVK-auktoriserade företag.