Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 5) /

Övriga rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt (kap. 5.2)

  • Fördelarskåp med serviceöppningar får inte placeras i plats för bad och dusch.
  • Fördelarskåp med serviceöppningar placerade i våtzon 1 ska ha en vattentät lucka och vara provad och godkänd för anslutningar mot väggens tätskikt.
  • Inbyggnadslådor för tappvattenarmaturer ska vara provade och godkända för att anslutas mot väggens tätskikt. De bör vara utformade så att kopplingar kan bytas ut utan att tätskiktet förstörs.
  • Genomföringar för el ska om möjligt placeras i våtzon 2. Elinstallationer som bryter väggens tätskikt i våtzon 1 ska vara utformad för tät anslutning till väggens tätskikt och ej vara dold bakom till exempel bubbelbadkar.
  • Elinstallationer ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och enligt Elektriska installationsorganisationens, EIO:s, rekommendationer.