Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 5) /

Rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt (kap. 5.1)

I plats för bad och dusch får inga rörgenomföringar finnas förutom:

  • Direkt anslutning till kar- eller duschblandare och eventuell duschanordning, eller
  • särskild rörgenomföring för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant.

Rörgenomföringar får placeras över 2 m från golvet, men inte närmare taket än 100 mm – detta för att möjliggöra montering av tätskikt.
Spillvattenrör eller anslutningsstosar för WC-stolar ska vara avpassade för tätning mot väggens tätskikt.

Fig. 23.

Figurbeskrivning

Rörgenomföring på vägg.