Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 5) /

Skivkonstruktion vägg (kap. 5.4)

Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för denna användning. (BBR, 6.5335)

  • Val av skivmaterial ska ske med hänsyn till valt tätskikt bakom keramik eller tät och ytskikt av plastmatta. Se godkända våtrumskivor på www.gvk.se.
  • Följ alltid skivleverantörens rekommendationer för regelavstånd, dimensioner och böjstyvhet vid montage av tät- och ytskikt.
  • Följ alltid leverantörens skriftliga anvisningar vid eventuell förbehandling av skivmaterial i form av till exempel vidhäftningsprimer och spackel.
Formstabilt SKIVMATERIAL som underlag  TÄTSKIKT/YTSKIKT 
Kartongbeklädd gipsskiva

- Plastmatta kan användas som yt- och tätskikt eller som tätskikt under keramik i våtzon 1 och 2. 

- Tätskiktsfolie under keramik kan användas i både våtzon 1 och 2.

- Vätskebaserade tätskikt med ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m kan användas under keramik i våtzon 2. Vätskebaserade tätskikt ska inte appliceras i våtzon 1.

 Alternativa skivmaterial även kallad våtrumsskiva/fukttålig skiva, av till exempel fibergips, cellplast och cement.

Fukttålig skiva kan väljas om det finns dokumenterad kompabilitet mellan skivan och typen av tätskikt. En kompabilitetsprovad våtrumsskiva har bland annat fullgod vidhäftning och ingen blåsbildning inom monteringsintervallet. 

- Plastmatta kan användas som tät- och ytskikt eller som tätskikt under keramik i våtzon 1 och 2. Vid plastmatta som tät- och ytskikt ska skivan vara sådan att installationen inte orsakar några skönhetsfel - till exempel skarvövergångar eller på grund av migrering. 

- Tätskiktsfolie under keramik kan användas i både våtzon 1 och 2.

- Vätskebaserade tätskikt som har ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m kan användas under keramik i våtzon 2. Vätskebaserade tätskikt ska inte appliceras i våtzon 1.