Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av keramik (kap. 9) / Fogning i hörn och golv-/väggvinkel (kap. 9.2) /

9.2.1 Toleranser för fogar

GVKs branschregler godkänner fogsprångstoleranser, det vill säga nivåskillnad mellan plattor i en fog, enligt AMA Hus (Allmänna Material och Arbetsbeskrivningar). Fogsprång ska minimeras och inte överstiga dessa gränser:

  • Fogsprång 0,7 mm för plattor med största kantmått 100 mm.
  • Fogsprång 1,0 mm för plattor med största kantmått 150 mm.
  • Fogsprång (L+B)/1000+1 mm för plattor med kantmått större än 150 mm.
  • Fogsprång får aldrig överskrida 2 mm.

Toleranskrav enligt AMA Hus gäller inte för rustika plattor eller mosaikplattor som är sammanhållna med nät.