Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Krav på utförande av keramik (kap. 9) / Fogning i hörn och golv-/väggvinkel (kap. 9.2) /

Övriga toleranser (kap. 9.2.2)

Vid plastmatta på golv och kakel på vägg bör avståndet mellan kaklets underkant och golvet inte understiga 80 mm. Detta för att möjliggöra täthetskontroll av plastmattans svetsfog i innerhörn, och eventuellt byte av plastmattan.