Efter utfört arbete (kap. 11) / Kvalitetsdokument (kap. 11.3) /

Egenkontroll (kap. 11.3.4)

Dokumenterad egenkontroll av utförd tätskiktsinstallation. Överlämnas till beställaren enligt överenskommelse. Foton kan bifogas rapporten.