Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Efter utfört arbete (kap. 11) / Kvalitetsdokument (kap. 11.3) /

Förkontroll - avvikelserapport (kap. 11.3.3)

Inför ett tätskiktsarbete görs en förkontroll på underlaget enligt GVKs branschregler. Om underlaget avviker från GVKs branschregler ska avvikelserna noteras och kommuniceras till beställaren med en Förkontroll – Avvikelserapport. Foton kan bifogas rapporten.