Efter utfört arbete (kap. 11) / Kvalitetsdokument (kap. 11.3) /

11.3.1 Anbudsbilaga

GVKs anbudsbilaga informerar om vilka villkor och förutsättningar som ska vara uppfyllda inför tätskiktsarbeten enligt GVKs branschregler.