Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 5) / Rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt (kap. 5.1) /

Toleranser (kap. 5.1.1)

  • Centrumavståndet mellan rör ska vara minst 40 mm för att tätskiktet ska gå att montera.
  • Avståndet mellan rör och tätskiktet på angränsande vägg eller golv ska vara minst 60 mm.
  • Rör får inte sticka ut mer än 100 mm från väggen. Efter installation av tätskikt kan röret kapas till önskad längd, förutsatt att tätskiktets anslutning till röret inte skadas.
  • Alla rör ska vara monterade vinkelrätt mot väggen.
  • Alla rör ska vara fixerade så att det inte kan uppstå rörelser mellan rören och väggen. Fixering ska vara utförd enligt rörleverantörens monteringsanvisning.
  • Största tillåtna mellanrum mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggskivan eller motsvarande är 2 mm.