Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 5) / Färdigt underlag - Vägg (kap. 5.3) /

Toleranser (kap. 5.3.1)

AMA Hus 44.C/-1
  Mätlängd Tolerans
Buktighet 0,25 m  ± 2 mm
2 m ± 5 mm
Lutning L (mätlängd) mm L/600
lägst ± 5 mm
högst ± 20 mm

Vid särskilda krav på ytskikt kan andra toleranser avtalas.