Efter utfört arbete (kap. 11) /

11.1 Kontroll av tätskikt

11.1 Kontroll av tätskikt 

  • Efter att det GVK-auktoriserade företaget utfört tätskiktsinstallationen ska en kontroll utföras så att arbetet överensstämmer med kraven i dessa branschregler. Kontrollen kan dokumenteras enligt GVKs fastställda kvalitetsdokument.
  • Även en GVK-kontrollant kan kontrollera det utförda arbetet genom en kontroll.
  • Om kakel eller klinker ska installeras som ytskikt, ska kontrollen av tätskiktsarbetet utföras innan det keramiska ytskiktet monteras.

11.1.1 Typ av kontroller

Det finns olika typer av kontroller:

• Förkontroll

En kontroll utförd och dokumenterad av ett GVK-auktoriserat företag innan tätskiktsarbete. Kontrollen kan utföras och dokumenteras i enlighet med kvalitetsdokumentet Förkontroll.

• Egenkontroll

En kontroll som utförs av ett GVK-auktoriserat företag efter ett tätskiktsarbete. Kontrollen kan utföras och dokumenteras i enlighet med kvalitetsdokumentet Egenkontroll.

• Stickprovskontroll

Ett urval av samtliga registrerade våtrum kontrolleras av en GVK-kontrollant utan kostnad för beställarna.

• Särskild kontroll

GVK-kontrollant kan mot en avgift göra särskilda kontroller av tätskiktsarbeten utförda av GVK-auktoriserade företag.

Figurbeskrivning

Kontroll och dokumentation GVK tillhandahåller hjälpmedel för att kvalitetssäkra våtrumsinstallationer.

11.1.2 GVK-kontrollanter

GVK har särskilt utbildade kontrollanter i hela Sverige som löpande gör stickprovskontroller av de GVK-auktoriserade företagens registrerade våtrum. Med hjälp av kontrollerna kan eventuella kvalitetsbrister i tätskiktsinstallationerna eller underliggande arbete upptäckas. När en kontroll är gjord skickar kontrollanten en rapport till både beställaren och det GVK-auktoriserade företaget.

En lista över GVKs kontrollanter finns på www.gvk.se.

Figurbeskrivning

Figur 65. Kontroll av golvets lutning samt täthetskontroll av svetsfogar på plastmatta.