Krav på utförande av keramik (kap. 9)

Fäst- och fogmassor ska vara avsedda för våtrum och för valet av tätskikt och keramik.

9.1 Fästmassa

9.1.1 Krav 

 • Fästmassan ska vara avsedd för våtrum och godkänd för valet av tät- och ytskikt.
 • Fästmassa används under och kring golvbrunnars klinkerramar för att skydda det underliggande tätskiktet.
 • I golv- och väggvinklar ska man undvika att det bildas hålrum eller kanaler, där fritt vatten kan transporteras till exempelvis dörröppningar, dörrkarmar och trösklar.
 • I våtrum ska det alltid vara fullgod täckning bakom plattorna. Använd avsedd fixkam och följ leverantörens monteringsanvisning.

Figurbeskrivning

Figur 58. Montage av klinkerram med sil och skyddat tätskikt.

9.2 Fogning i hörn och golv-/väggvinkel

9.2.1 Krav 

 • Använd ändamålsenlig mjukfog.
 • Där underlaget medger – det vill säga där det inte kan uppstå rörelser i konstruktioner av till exempel betong, kan fogning utföras med bruksfog (också benämnd fast fog) eller list.

9.2.2 Toleranser

GVKs branschregler godkänner fogsprångstoleranser, det vill säga nivåskillnad mellan plattor i en fog, enligt AMA Hus (Allmänna Material och Arbetsbeskrivningar). Fogsprång ska minimeras och inte överstiga dessa gränser:

 • Fogsprång 0,7 mm för plattor med största kantmått 100 mm.
 • Fogsprång 1,0 mm för plattor med största kantmått 150 mm.
 • Fogsprång (L+B)/1000+1 mm för plattor med kantmått större än 150 mm.
 • Fogsprång får aldrig överskrida 2 mm.

9.2.3 Undantag 

 • Toleranskrav enligt AMA Hus gäller inte för rustika plattor eller mosaikplattor som är sammanhållna med nät.

9.2.4 Rekommendationer 

 • Vid val av fog, beakta egenskaper såsom risk för missfärgningar, antimögelegenskaper och hur väl fogen åldras.
 • Vid plastmatta på golv och kakel på vägg bör avståndet mellan kaklets underkant och golvet inte understiga 80 mm. Detta för att möjliggöra täthetskontroll av plastmattans svetsfog i innerhörn, och eventuellt byte av plastmattan.

Figurbeskrivning

Figur 59. Avståndet mellan kaklets underkant och plastmattan på golvet bör inte understiga 80 mm.