Utförande av tätskikt (kap. 8)

Alla tätskikt som används ska vara branschgodkända och monteras enligt den ansvarige leverantörens dokumenterade anvisningar. Tätskiktsinstallationer ska göras av GVK-auktoriserade företag och behöriga montörer. Ångspärr som skyddar isoleringen i husets ytterväggar räknas inte som våtrumstätskikt i badrum. För målade ytskikt på väggar och tak i våtrum med täthetskrav, se Måleribranschens Våtrumskontrolls regler för våtrum.

8.3 Utförande av tätskiktsfolie

Följande krav ställs på utförandet av tätskiktsfolier som tätskikt under keramik på golv och vägg.

8.3.1 Tätskiktsfolie kan användas: 

 • På massiva konstruktioner, till exempel betong och lättklinker. Viss förbehandling kan dock krävas.
 • På sugande skivmaterial.
 • På fukttålig våtrumsskiva, om det finns dokumenterad kompatibilitet mellan tätskiktet och skivan.
 • På icke sugande underlag då leverantören föreskrivit en särskild metod.
 • Där det ställs krav att tätskiktet ska gå att delreparera. Kontrollera möjligheten till delreparationer enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

Figurbeskrivning

Figur 36. Tätskiktsfolie/vätskebaserat tätskikt under keramiskt ytskikt.

8.3.2 Tätskiktsfolie ska INTE användas: 

I utrymmen med tillskjutande fukt, till exempel i källare i äldre hus utan kapillärbrytande skikt.

8.3.3 Krav 

 • Tätskiktsfolie ska vara branschgodkänd för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
 • Tätskiktsfolie och tillhörande manschetter och förseglingsremsor installeras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
 • Hur tätskiktsfolie ansluts till golvbrunnar ska framgå av tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

8.5 Tätning mot golvbrunnar

Golvbrunns- eller tätskiktsleverantörens monteringsanvisning ska alltid följas avseende tätskiktets anslutning mot golvbrunnen, beroende på om det är plastmatta, tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt.

8.5.1 Krav 

 • Plastmatta ansluts tätt till golvbrunn enligt golvbrunnsleverantörens dokumenterade monteringsanvisning.
 • Vätskebaserade tätskikt med brunnsmanschett eller tätskiktsfolie ansluts tätt till golvbrunn enligt tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisning.
 • Golvbrunnsleverantörens tillhörande skärmall ska användas vid anslutningar av tätskikt i golvbrunnar.
 • Skärning på “fri hand” är inte tillåten när det finns en framtagen mall från golvbrunnsleverantören.
 • Golvbrunnens medföljande klämring ska alltid monteras enligt golvbrunnsleverantörens monteringsanvisning.
 • Underlaget för tätskiktet och golvbrunnen ska mötas på samma nivå, annars kan tätskiktet bli felaktigt skuret och inte anslutas korrekt i golvbrunnen.

8.6 Tätning av rörgenomföringar med spillvattenrör i golv eller väggar med tätskikt

8.6.1 Krav 

 • Plastmattor på golv ska krängas över stosar, spillvattenrör eller genomföringshylsor så att man får ett uppvik, se monteringsanvisningen från leverantören av plastmattan.
 • Stosar, hylsor eller spillvattenrör ska vara utformade så att man kan applicera tätningsmanschetter och förseglingar för vätskebaserade tätskikt eller tätskiktsfolie.
 • Tätning ska ske mellan medierör eller skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Figurbeskrivning

Figur 37. Tätning av rörgenomföring i träbjälklag.

Figurbeskrivning

Figur 38. Tätning av rörgenomföring i betongbjälklag.

8.7 Tätning av rörgenomföringar med tappvatten eller värmerör i väggar med tätskikt.

8.7.1 Krav 

 • Plastmatta som tät- och ytskikt tätas mot röret med ett butylband (eller annan lösning som leverantör av plastmatta rekommenderar).
 • Tätskikt med eventuellt tillhörande manschetter ska anslutas tätt mot rör eller andra genomföringsdetaljer, se monteringsanvisningen från leverantören av tätskikt.
 • På rörledningar av metallrör utförs tätningen mot metallröret.
 • På rörledningar av plastbelagda metallrör utförs tätningen mot plasthöljet.
 • På rör-i-rör-system utförs tätningen mot skyddsröret, väggboxen eller annan genomföringsdetalj.
 • På andra typer av rör utförs tätningen enligt produktens monteringsanvisning.

8.7.2 Toleranser 

 • Tätningen får bygga max 6 mm axiellt från färdigt ytskikt och max 6 mm radiellt (ut från röret). Se figur 40 – 48.
 • Efter utförd tätskiktsinstallation ska skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 6 – 9 mm utanför färdigt ytskikt. Vid kapning får åverkan inte göras på tätningen. Kapningen utförs av VVS-montören.

Figurbeskrivning

Figur 39. Anslutning av plastmatta som tät- och ytskikt eller tätskikt under keramik mot rörgenomföring.

Tätning av rörgenomföring med tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt och keramiskt ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 40

Figurbeskrivning

Figur 41

Figurbeskrivning

Figur 42

Tätning av rörgenomföring med plastmatta som tätskikt och keramiskt ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 43

Figurbeskrivning

Figur 44

Figurbeskrivning

Figur 45

Tätning av rörgenomföring med plastmatta som tätoch ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 46

Figurbeskrivning

Figur 47

Figurbeskrivning

Figur 48

8.1 Tätskikt

Generella krav på tätskikt oavsett vilken typ av tätskiktsprodukt.

8.1.1 Krav 

 • Bad- och duschutrymmen ska förses med ett tätskikt på golv och väggar.
 • Toalettrum, tvättstuga och utrymmen för varmvattenberedare ska ha ett tätskikt på golvet med uppvik på väggen.
 • Vid skarvning mellan olika tätskiktstyper ska minst en av de ansvariga tätskiktsleverantörerna tillhandahålla en skriftlig monteringsanvisning för kombinationen av de två tätskiktsprodukterna.
 • Tätskikt appliceras närmast under kakel och klinker
 • Dubbla tätskikt får inte förekomma. Ångspärr/ångbroms i vägg avses ej som tätskikt.

Figurbeskrivning

Figur 31. Utrymme med krav på tätskikt endast på golv med uppvik på vägg, till exempel WC-rum.

8.2 Utförande av tät- och ytskikt av plastmattor

Plastmatta kan installeras som både tätskikt under keramik och som tät- och ytskikt förutsatt att följande krav uppfylls.

8.2.1 Plastmatta kan användas: 

 • På massiv konstruktion, till exempel betong och lättklinker. Dock kan viss förbehandling krävas.
 • På sugande skivmaterial.
 • På fukttålig våtrumsskiva, om det finns dokumenterad kompatibilitet mellan tätskiktet och våtrumsskivan.
 • På gipsskiva med kartong i både våtzon 1 och 2.
 • Där det ställs krav att tätskiktet ska gå att delreparera.
 • Där det finns krav på att tätskiktets svetsfogar ska täthetsprovas innan keramiskt ytskikt monteras.

Figurbeskrivning

Figur 32. Plastmatta som tät- och ytskikt på golv och vägg.

8.2.2 Plastmatta ska INTE användas: 

 • Vid mycket täta underlag i kombination med vattenbaserat lim.
 • I utrymmen med tillskjutande fukt, till exempel i källare i äldre hus utan kapillärbrytande skikt.

8.2.3 Krav 

 • Plastmattor ska vara branschgodkända för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
 • Plastmattor monteras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
 • Hur plastmattan ansluts till golvbrunnar ska framgå av golvbrunnsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

Figurbeskrivning

Figur 33. Skarvplacering på plastmatta.

8.2.4 Toleranser 

 • Golvets uppvik ska vara 100 mm om väggen ska målas eller bekläs med plastmatta.
 • Golvets uppvik ska vara 130 mm om väggen har ett keramiskt ytskikt.
 • Skarvar på golvmattor ska utföras som svetsfog/stumfog och placeras minst 500 mm från golvbrunnen och minst 300 mm från vägg, vid skarv parallellt med väggen.
 • I bad- och duschutrymmen eller motsvarande ska det inte finnas skarv på golv i plats för dusch eller badkar, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Skarvar på väggmattor ska utföras som stumfog i våtzon 1. Skarvarna ska placeras minst 100 mm från innerhörn och 100 mm från ytterhörn.
 • Överlappsmetod mellan väggmatta/väggmatta är inte tillåtet i våtzon 1.
 • Överlapp mellan väggmatta/golvmatta eller väggmatta/bård är godkänt i våtzon 1.
 • Skarvar på väggmattor ska uföras som stumfog i våtzon 2, alternativt enligt överlappsmetod.
 • Försegling av överlappskarvar, till exempel vid golv/vägg eller bård, ska utföras enligt leverantörens monteringsanvisning om eventuell förbehandling med sandpapper och val av tätningsmassa.

Figurbeskrivning

Figur 34. Horisontell väggsättning av plastmatta, H-metoden.

8.2.6 Plastmatta som tätskikt under keramik

Utöver ovanstående krav och toleranser, gäller även följande krav vid utförande av plastmatta som tätskikt under keramik:

 • Förbehandling och rengöring av plastmattor kan krävas innan fästmassan appliceras, den kan till exempel behöva ruggas med slippapper och rengöras.
 • Kontrollera att fästmassan är godkänd för montering på plastmattor. Se godkända produkter på www.gvk.se.
 • Svetsfogar kontrolleras med en GVK-pump innan keramiken monteras.

Figurbeskrivning

Figur 35.Konstruktion med plastmatta som tätskikt under keramiskt ytskikt.

8.4 Utförande av vätskebaserade tätskikt

Följande krav ställs på utförandet av vätskebaserade tätskikt under keramik på golv och vägg.

8.4.1 Vätskebaserade tätskikt kan användas: 

 • På massiva konstruktioner, till exempel betong och lättklinker.
 • På skivkonstruktioner i våtzon 2, om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 miljon s/m.

8.4.2 Vätskebaserade tätskikt ska INTE användas: 

 • I våtzon 1 på skivkonstruktioner eller på träbjälklag.

8.4.3 Krav 

 • Vätskebaserade tätskikt ska vara branschgodkända för montering i våtrum. Se godkända produkter på www.gvk.se.
 • Vätskebaserade tätskikt och tillhörande manschetter och förseglingsremsor ska installeras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.
 • Hur vätskebaserade tätskikt och brunnsmanschetter ansluts till golvbrunnar ska framgå av tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

8.8 Tätskikt vid WC med inbyggd spolcistern

8.8.1 Krav 

 • Golv och väggar i utrymmet för inbyggd spolcistern till WC-stol ska ha tätskikt.
 • Prefabricerade tätskiktskonstruktioner för den inbyggda spolcisternen ska vara provade och godkända att användas med golvets och/eller väggens tätskikt.
 • Läckageindikering ska inte placeras i plats för bad eller dusch.
 • Vid WC med inbyggd spolcistern, placerad i WC-rum, dras tätskiktet upp till spolcisternens höjd.
 • Läckagevatten måste snabbt bli synligt. Lämna därför en dränerande öppning i höljets lägsta punkt.

Figurbeskrivning

Figur 49. Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum.

8.8.2 Toleranser 

 • Golvet i installationsutrymmet ska som lägst vara på samma nivå som golvet utanför, för att förhindra kvarstående vatten i installationsutrymmet.
 • Utloppet från en ledning för läckageindikering som bryter väggens tätskikt ska inte placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.

Figurbeskrivning

Figur 50. Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i WCrum.

Figurbeskrivning

Figur 51. Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i bad eller duschrum. Läckageindikering med öppning mot vattentätt golv

Figurbeskrivning

Figur 52. Tätskikt bakom och under utanpå monterad spolenhet.

8.9 Tätskikt vid dörröppning

För krav på förutsättningar inför tätskiktsarbete vid dörröppning, se kapitel 5.9.

8.9.1 Krav 

 • Fuktkänsligt material ska skyddas vid dörröppningar.
 • Om en tröskel är monterad ska tätskiktet vikas upp mot tröskeln. Golvets tätskikt ska också vikas upp lika högt mot dörrkarmarna som mot tröskeln.
 • Saknas tröskel eller motsvarande ska fuktkänsligt material vid dörröppningar skyddas. Vid keramiskt ytskikt kan fästmassan transportera fukt till intilliggande konstruktioner om den inte skyddas genom försegling.
 • Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt dras ut på karm.
 • Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet.

Figurbeskrivning

Figur 55. Anslutning av plastmatta som tät- och ytskikt vid tröskel.

Figurbeskrivning

Figur 54. Anslutning av tätskikt mot tröskel vid keramiskt ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 53. Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt dras ut på karm.

8.9.2 Undantag 

 • Om det inte går att vika upp plastmatta som ytskikt mot tröskeln på grund av att tröskeln är för låg, kan plastmattan förseglas med tätningsmassa mot tröskeln.

8.9.3 Rekommendationer 

 • I vissa konstruktioner kan tröskel krävas, till exempel vissa skjutdörrar.

8.10 Tätskikt vid fönster

8.10.1 Krav 

 • Fönster ska ej placeras i plats för bad eller dusch.
 • Om fönster är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt anslutas mot fönsterkarmarna.
 • Tätskiktet ska anslutas mot fönsterkarm enligt tätskiktsleverantörens anvisning.
 • Fönstersmygar i bad- och duschutrymmen ska luta in mot badrummet för att säkerställa avrinning.

Figurbeskrivning

Figur 56. Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm där fönsterkarm är i liv med våtrumsvägg, samt fönsterfoder.

Figurbeskrivning

Figur 57. Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm i fönstersmyg, samt fönsterfoder.

8.10.2 Rekommendationer 

 • Det rekommenderas att fönstrets underkant placeras minst 150 mm över golv.
 • Om det finns fönster i bad och duschutrymmen som är placerat så att fönstret riskerar att bli utsatt för vattenstänk, bör brukaren använda ett duschdraperi eller liknande för att skydda fönstret.

8.11 Delreparationer av tätskikt

Vid skadade tätskikt kan en delreparation av tätskiktet utföras. Följande krav gäller till exempel vid skadade tätskikt, eller vid reparationer av den underliggande konstruktionen till följd av skada eller fel där en del av tätskiktet behöver tas bort. Tänk på att delreparationer av tätskikt kan innebära fler skarvar i tät- och ytskiktet. Det kan också resultera i kulör- och/eller nyansskillnader i ytskiktet.

8.11.1 Krav

Delreparationer av branschgodkända plastmattor och tätskiktsfolier är möjliga förutsatt att:

 • Produkten/produkterna är godkända för delreparation och har en tillhörande monteringsanvisning som beskriver hur tätskiktet ska delrepareras.
 • Behörig montör som utför delreparationen har tillräcklig kompetens.
 • Delreparation av tätskiktet dokumenteras enligt GVKs kvalitetssystem.