Våtzoner & plats för bad eller dusch (kap. 4)

Ett våtrum delas in i plats för bad- eller dusch, våtzon 1 eller våtzon 2 beroende på vattenbegjutning och fuktbelastning.

4.1 Våtzon 1

  • Väggytor vid duschplatser eller motsvarande och en meter utanför dessa. Se figur 1–3.
  • Om det finns en fast monterad skärmvägg som bekläs med tätskikt räknas väggen mot duschutrymmet och gaveln som våtzon 1. Fast monterad skärmvägg är ej svängbar och går upp till tak.
  • Hela väggen i höjdled behandlas som våtzon 1 med krav på tätskikt om inte fuktsäkerhetsprojektering tillämpas.
  • Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.
  • Hela golvytan är våtzon 1.

Figurbeskrivning

Figur 1. Våtzon 1 har en radie på en meter utanför plats för bad eller dusch.

Figurbeskrivning

Figur 2. Zonindelning i bad/duschrum med badkar som angränsar till innervägg.

Figurbeskrivning

Figur 3. Zonindelning i bad/duschrum med skärmvägg som angränsar till innervägg.

4.1.1 Plats för bad eller dusch

  • Plats för bad eller dusch är en del av våtzon 1.
  • Plats för bad eller dusch är golv och väggar upp till 2,0 m över färdigt golv i ett utrymme som avgränsas av ett badkar, en duschvägg, skärmvägg eller motsvarande.
  • Vägg över 2,0 m i höjdled tillhör våtzon 1. Se figur 4 och 5.

 

Figurbeskrivning

Figur 4. Plats för dusch.

Figurbeskrivning

Figur 5. Plats för bad.

4.2 Våtzon 2

  • Om fast monterad skärmvägg som är beklädd med tätskikt finns, så tillhör väggens bortre sida våtzon 2. Se figur 2.
  • Övriga väggytor

4.2.1 Rekommendationer

Beakta eventuella framtida installationer i våtutrymmet, till exempel badkar. I utrymmen som ursprungligen är anpassade för dusch kan en badkarsinstallation innebära att våtzon 2 klassas om till våtzon 1.

Figurbeskrivning

Figur 6. Zonindelning i bad/duschrum med duschplats som angränsar till innervägg.