Krav på utförande av infästningar (kap. 10)

Väggens och golvets konstruktion samt uppbyggnad avgör var och hur man kan göra infästningar. Kraven gäller till exempel för infästningar av WC-stolar, bidéer, tvättställ, blandare, duschväggar, stödhandtag och andra badrumstillbehör.

10.1 Skruvinfästningar

10.1.1 Krav

Skruvinfästningar i våtrum ska göras i:

 • Massiva konstruktioner, till exempel betong.
 • Regel eller kortling.
 • Konstruktioner som är provade och godkända för infästning, till exempel skivkonstruktioner med tillräcklig hållfasthet, såsom 15 mm konstruktionsplyfa kvalitet EN 636 20/70

Figurbeskrivning

Figur 60. Skruvinfästning i träregel.

10.1.2 Rekommendationer 

 • Undvik att göra hål i tätskiktet.

10.2 Infästning i massiv konstruktion

Infästningar i massiva konstruktioner kan göras enligt följande:

1. Borra hål med lämplig diameter och lämpligt djup, om möjligt enligt leverantörens monteringsanvisning.

2. Fyll bottenhålet med åldersbeständig tätningsmassa eller motsvarande.

3-Montera lämplig plugg.

4. Fyll plugg med åldersbeständig tätningsmassa .

5. Skruva fast våtrumstillbehöret enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning.

10.3 Infästning i våtrumsvägg

Infästningar i våtrumsväggar med 15 mm konstruktionsplywood kvalitet EN 636 20/70 ska göras med särskilda VVS-skruvar enligt följande:

1. Borra endast genom ytskikt och tätskikt.

2. Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa.

3. Skruven ska skruvas helt igenom plywoodskivan.

Figurbeskrivning

Figur 62. Skruvinfästning i våtrumsvägg.

10.4 Infästning av produkter med lim

Lim, dubbelhäftande tejp eller sugproppar fungerar som alternativ och ska användas enligt leverantörens anvisningar. Observera att alla produkter inte är lämpad att användas på plastmatta som ytskikt.

10.5 WC och bidé

10.5.1 Krav 

 • För infästning av WC och bidé krävs en rektangulär, plan monteringsyta på minst 300 x 400 mm.
 • Monteringsytan ska vara fri från golvvärme.
 • Golvet under WC-stolen ska luta högst 1:100 (10 mm/m).
 • Vatten-, spillvatten- och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm.
 • Golvet under WC-stol eller annan golvmonterad apparat ska tillåta ett borr- och skruvdjup på 60 mm.
 • Golvmaterialet ska vara massivt, gjutet eller utfört med skivor på reglar så att WC-stolen eller bidén står stadigt.
 • För infästning i skivor krävs träkortlingar.
 • Limningen av WC-stolen ska utföras enligt WC-leverantörens anvisning.

Figurbeskrivning

Figur 64. Skruvinfästning i golv.