Godkända tätskiktsprodukter och övriga produkter (kap. 2)

När du ska välja våtrumsskivor, ytskikt, tätskikt och golvbrunn för ett våtrum är det viktigt att produkterna är provade och godkända för sina ändamål och att de är kompatibla med varandra.

2.1 Tätskiktsprodukter

GVK-auktoriserade företag arbetar med branschgodkända tätskiktsprodukter som testats och erhållit ett branschgodkännande enligt branschorganisationers regelverk. Aktuell förteckning över godkända produkter finns på www.gvk.se. Följande produktgrupper omfattas av GVKs kvalitetssystem:

  • Plastmatta som tät- och ytskikt
  • Plastmatta som tätskikt under kakel och klinker
  • System för tätskiktsfolie
  • System för vätskebaserat tätskikt
  • System för skivor med tätskikt

Plastmattor som ska användas i våtrum godkänns av Golvbranschen, GBR genom en särskild branschstandard. Produkter godkänns både som vattentäta ytskikt och som tätskikt under kakel och klinker. System för tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt och skivor med tätskikt godkänns av Byggkeramikrådet, BKR.

2.2 Väggnära golvbrunnar

GVK har tillsammans med Säker Vatten och Byggkeramikrådet enats om en testmetod för golvbrunnar avsedda för väggnära placering, det vill säga golvbrunnar placerade närmare väggen än 200 mm. För en väggbrunn avsedd att monteras med vattenlåset i väggen gäller samma regler och testmetod som för väggnära golvbrunn.

Branschstandarden beskriver hur golvbrunnar och tätskikt tillsammans ska testas för att säkerställa tätheten vid väggnära placering. Det är bara vissa kombinationer – det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem som kan godkännas. Godkända kombinationer redovisas på www.gvk.se.

2.3 Våtrumsskivor

GVK har tillsammans med tillverkare/leverantörer av byggskivor och Byggkeramikrådet sammanställt egenskapskrav för våtrumsskivor på vägg. Kraven syftar till att säkerställa att tätskikt av folietyp och plastmatta fungerar på olika typer av våtrumsskivor när dessa används som alternativ till kartonggips. En kompabilitetsprovad våtrumsskiva har bland annat fullgod vidhäftning och ingen blåsbildning inom monteringsintervallet. En våtrumsskiva kan bestå av material som fibergips, cellplast eller cement. Godkända våtrumsskivor redovisas på www.gvk.se.

2.4 Fästmassa på plastmatta som tätskikt

Fästmassor som används på plastmatta som tätskikt under kermamik ska vara godkända enligt Golvbranschens GBRs branschstandard och leverantören av fästmassan ska intyga att produkten fungerar i aktuell tillämpning. Det ska framgå om aktuell fästmassa fungerar på golv eller vägg alternativt både på golv och vägg.

Godkända fästmassor redovisas på www.gvk.se

2.5 Tätskikt mot VVS-produkt

Fördelarskåp, inbyggnadslåda för blandare, prefabricerad tätskiktskonstruktion för WC med inbyggnadscistern eller andra produkter som ska anslutas mot tätskikt ska vara provade och godkända enligt branschstandard.

Godkända kombinationer redovisas på www.gvk.se.