Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) /

Spärrännor (kap. 4.4)

En spärränna är en slags långsmal golvbrunn. För en spärränna placerad mer än 200 mm från väggen ska det, liksom för en traditionell golvbrunn, finnas en monteringsanvisning för hur man ska ansluta tätskiktet till spärrännan.