Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) /

Golvvärme (kap. 4.9)

Bottenplattan bör ha en välisolerad undersida och ytterkant. Ett träbjälklags isolerande egenskaper begränsar värmeöverföringen. I våtrum med träbjälklag, där värmeöverförande egenskaper ska förenas med bjälklagets bärighet och våtrumsgolvets vattentäthet, ställs stora krav på installationen. Det finns två typer av golvvärme, vattenburen och elburen golvvärme.

Vid golvvärme i våtrum gäller följande:

  • Golvvärmesystemet ska placeras under tätskiktet.
  • Avjämningsmassan appliceras enligt leverantörens anvisning, så att erforderlig tjocklek ovan värmeslingan uppnås.
  • De keramiska plattornas fuktupptagning får vara högst 6 procent.
  • Beakta golvvärmens placering, till exempel i särskild dokumentation, vid montering av WC eller bidé.
  • Golvvärmen får slås på tidigast 28 dygn efter monteringen av keramiskt ytskikt. Temperaturen ska höjas jämnt, max 3 °C per dygn, eller enligt leverantörens anvisning.
  • Golvytans temperatur får inte överstiga 27 °C.