Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) /

Golvbrunnar (kap. 4.2)

  • Golvbrunnar ska uppfylla kraven i standarden SS-EN 1253.
  • Vid renoveringar ska golvbrunnar bytas ut om de är tillverkade före 1990.
  • Vid renoveringar ska golvbrunnar bytas ut om det inte är säkerställt att de fungerar felfritt – till exempel om de är defekta, saknar klämringar eller reservdelar.
  • Golvbrunn ska vara monterad så att det inte kan uppstå rörelser mellan golvbrunnen och underlaget, tätskiktet eller golvbeläggningen. I träbjälklag ska golvbrunn vara monterad med monteringsplatta enligt golvbrunnsleverantörens anvisning. I betongbjälklag ska golvbrunnar fixeras enligt tillverkarens monteringsanvisning. Golvbrunnens placering ska möjliggöra golvlutning/fall mot golvbrunnen. Glöm inte att lämna plats för eventuell golvvärme och ta hänsyn till ytskiktets tjocklek vid val av klinker.
  • Golvbrunnens placering ska möjliggöra rengöring och demontering av vattenlåset.

Fig. 10.

Figurbeskrivning

Fixering av golvbrunn med hjälp av montageplatta i träbjälklag.

Fig. 13.

Figurbeskrivning

Fixering av golvbrunn med hjälp av fixtur inför betonggjutning.