Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) /

Färdigt underlag - Golv (kap. 4.5)

För fackmässig installation av tätskikt ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Temperaturen i underlaget får inte vara lägre än 10°C. Högre temperatur kan dock krävas för vissa produkter.
  • Underlaget ska ha max 85 procents relativ fuktighet, om inte annat anges i tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.
  • Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och porer.
  • Underlaget ska uppfylla toleranser för buktighet enligt tabellen nedan.