Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) /

Träbjälklagskonstruktion och skivmaterial golv (kap. 4.6)

Välj ett skivmaterial som passar för ändamålet. Fuktkänsliga organiska material ska inte användas som underlag för vätskebaserade tätskikt. För golvspånskivor i träbjälklag rekommenderas kvalitet V 313-P5, till exempel vid förstärkning av träbjälklag eller som underlag för plastmattor.

Golv som ska förses med ett keramiskt ytskikt måste förstärkas i två avseenden:

  • Styvhet vad gäller bjälklagets totala bärighet och lokalt mellan bjälkarna, för att förhindra svikt.
  • Stabilitet mot fuktrörelser (till exempel kan trämaterial röra sig om luftfuktigheten förändras).

Förutsättningar för bjälklagskonstruktion (gäller bjälkar med virkeskvalitet C24 eller motsvarande med dimensionerna 45 x 220 mm):

  • Maximalt centrumavstånd på 600 mm mellan bjälkarna, vid upp till 3,4 meter mellan stöden.
  • Maximalt centrumavstånd på 300 mm mellan bjälkarna, vid upp till 4,2 meter mellan stöden.
  • Bjälkarna ska vara säkrade i sidled mot vippning. Vid högre belastning eller vid särskilda förutsättningar krävs en särskild belastningsberäkning. Kortlingar – ett slags korta reglar för golvbrunnar eller infästningar av WC-stolar – ska ha samma dimensioner och kvalitet som golvbjälkarna.

Spännvidder för golvbjälkar beroende av golvbjälkarnas dimensioner redovisas i tabellerna.

Max uppläggsavstånd [m]Max c/c avstånd [mm]Virkeskvalitet
 2,9 600   C14
3,4  600  C24 
3,6  300  C14 
4,2 300 C24

 Spännvidder för golvbjälkar, byggreglar, B x H, 45 x 220 mm, anges i Bygg Badrummet Rätt.

Max uppläggsavstånd [m]Max c/c avstånd [mm]Virkeskvalitet
2,5 600 C14
3,0 600 C24
3,2 300 C14
3,8 300 C24