Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) /

Rörgenomföring som bryter golvets tätskikt (kap. 4.1)

I de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill får endast genomföringar för avloppsenheter utföras.
Golvavlopp skall vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning.
Golvavloppets förankring och läge i höjd och våg bör kontrolleras innan det vattentäta skiktet appliceras. (BBR, Kap. 6.5335)

  • I bad- eller duschrum ska inga rörgenomföringar finnas i golv som har tätskikt på golvet med uppvik på vägg, förutom avlopp och golvbrunn. I plats för bad eller dusch får det endast finnas golvbrunn.

Fig. 6.

Figurbeskrivning

Avloppsrör för toalett och handfat.

  • Rörgenomföring i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande kan utföras med genomföringshylsa. I småhus som inte har tvättstuga eller annat apparatrum kan rörgenomföring till vattenvärmare, värmepump eller liknande göras med en genomföringshylsa i bad- eller duschrumsgolv, dock inte i plats för bad eller dusch. En genomföringshylsa ska ha en slät yta och vara anpassad till golvets tätskikt. Tätning ska ske mellan medierör eller skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning. Se fig. 7.

Fig. 7.

Figurbeskrivning

Rörgenomföring i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande kan utföras med genomföringshylsa.

  • Avloppsrör/hylsor ska fixeras vinkelrätt mot golvet innan tätskiktet installeras, så att det inte kan uppstå rörelser mellan röret och golvet när tätskiktet monteras.
  • Anslutningsstos för WC-stolar och avloppsrör/hylsor ska vara utformade så att plastmattan på golvet kan krängas över stosen och ge ett uppvik på cirka 15 mm. Stosar/hylsor ska vara av material som tål temperaturer från värmefönar för golvmatta.
  • Stos, spillvattenrör och hylsor ska vara utformade så att tätningsmanschetter eller förseglingar för vätskebaserade tätskikt eller tätskiktsfolie kan anslutas vattentätt mot dem.
  • Rör ska inte ha rörkoppling monterad när tätskiktet monteras.

Fig. 8.

Figurbeskrivning

Golvbrunn som kan justeras i önskad nivå och läge, så kallad justerbar förhöjningsring.

Fig. 9.

Figurbeskrivning

Avjämningsmassa och golvvärme ska placeras under tätskikt.