GVK-auktoriserat företag (kap. 3) /

3.5 Dokumentation & avvikelsehantering

Avvikelser från branschreglerna, till exempel vid renovering av äldre fastigheter där det finns särskilda skäl eller där det inte är tekniskt möjligt att uppfylla reglerna, ska tydligt avtalas och dokumenteras.

En avvikelse kan få betydelse vid slutbesiktningen, vid eventuella skador, vid värdering av byggnaden, vid garantibesiktningar eller om fastighetsägaren i efterhand ifrågasätter utförandet.

Avvikelser ska hanteras enligt GVKs kvalitetssystem.