Tätskikt i konstruktion (kap. 7) /

7.1 Krav på tätskikt i skivkonstruktion och träbjälklag

Följande krav ställs på tätskikt i skivkonstruktion och träbjälklag beroende på fuktbelastning och våtzon.

7.1.1 Krav 

  • I våtzon 1 ska tätskikt utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie eller skivor med tätskikt.
  • I våtzon 2 ska tätskikt utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller skivor med tätskikt.
  • Tätskikt på golv ska installeras med uppvik på vägg, även i våtzon 2.
  • Tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m, då fuktsäkerhetsprojektering inte tillämpas.
  • Om våtzon 1 och 2 har olika tätskiktstyper (plastmatta, tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt) ska en dokumenterad anvisning ange hur skarvningen ska göras.
  • Snedvägg/snedtak i anslutning till bad- eller duschutrymmen med risk för vattenbegjutning eller fuktbelastning ska förses med tätskikt.

7.1.2 Rekommendationer

Att beakta vid val av tätskikt i våtzon 1:

  • Möjlighet till utbyte av keramiska plattor utan att tätskiktets funktion påverkas.
  • Möjlighet att delreparera tätskiktet och att återställa tätskiktet fackmässigt.