Tätskikt i konstruktion (kap. 7) /

7.2 Krav på tätskikt i massiv konstruktion

I massiva konstruktioner – där väggar och golv utgörs av exempelvis betong, tegel eller lättklinker – kan alla godkända tätskiktsprodukter användas i hela utrymmet. Se kapitel 2.1 Godkända tätskiktsprodukter.

7.2.1 Krav 

 • Tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m, då fuktsäkerhetsprojektering inte tillämpas.
 • Snedvägg/snedtak i anslutning till bad- eller duschutrymmen med risk för vattenbegjutning eller fuktbelastning ska förses med tätskikt.

7.2.2 Rekommendationer

Att beakta vid val av tätskikt i massiv konstruktion:

 • Möjlighet till utbyte av keramiska plattor utan att tätskiktets vattentäthet påverkas.
 • Möjlighet att delreparera tätskiktet och att återställa tätskiktet fackmässigt.

7.2.3 Undantag för applicering av tätskikt

Det kan finnas utrymmen eller konstruktioner där man kan göra ett undantag från reglerna att inte applicera tätskikt i hela utrymmet, till exempel i källare med tillskjutande fukt.

 • Vid tillskjutande fukt ska man utreda i vilka delar av utrymmet man måste applicera ett tätskikt.
 • Tätskiktsprodukten ska vara avsedd för underlag med tillskjutande fukt.
 • Om det finns tillskjutande fukt kan den kontrolleras på två olika sätt.
  • 1. Genom att säkerställa att det finns ett underliggande kapillärbrytande material och/eller värmeisolering, detta kan synas på konstruktionsritningen. 2 Tillskjutande fukt kan även utredas genom en fuktsäkerhetsprojektering.
  • 2. Fuktsäkerhetsprojektering ska utföras av en fuktsakkunnig och det är beställaren/byggherrens ansvar att den utförs.