Krav på utförande av keramik (kap. 9) /

9.2 Fogning i hörn och golv-/väggvinkel

9.2.1 Krav 

  • Använd ändamålsenlig mjukfog.
  • Där underlaget medger – det vill säga där det inte kan uppstå rörelser i konstruktioner av till exempel betong, kan fogning utföras med bruksfog (också benämnd fast fog) eller list.

9.2.2 Toleranser

GVKs branschregler godkänner fogsprångstoleranser, det vill säga nivåskillnad mellan plattor i en fog, enligt AMA Hus (Allmänna Material och Arbetsbeskrivningar). Fogsprång ska minimeras och inte överstiga dessa gränser:

  • Fogsprång 0,7 mm för plattor med största kantmått 100 mm.
  • Fogsprång 1,0 mm för plattor med största kantmått 150 mm.
  • Fogsprång (L+B)/1000+1 mm för plattor med kantmått större än 150 mm.
  • Fogsprång får aldrig överskrida 2 mm.

9.2.3 Undantag 

  • Toleranskrav enligt AMA Hus gäller inte för rustika plattor eller mosaikplattor som är sammanhållna med nät.

9.2.4 Rekommendationer 

  • Vid val av fog, beakta egenskaper såsom risk för missfärgningar, antimögelegenskaper och hur väl fogen åldras.
  • Vid plastmatta på golv och kakel på vägg bör avståndet mellan kaklets underkant och golvet inte understiga 80 mm. Detta för att möjliggöra täthetskontroll av plastmattans svetsfog i innerhörn, och eventuellt byte av plastmattan.

Figurbeskrivning

Figur 59. Avståndet mellan kaklets underkant och plastmattan på golvet bör inte understiga 80 mm.