Krav på utförande av keramik (kap. 9) /

9.1 Fästmassa

9.1.1 Krav 

  • Fästmassan ska vara avsedd för våtrum och godkänd för valet av tät- och ytskikt.
  • Fästmassa används under och kring golvbrunnars klinkerramar för att skydda det underliggande tätskiktet.
  • I golv- och väggvinklar ska man undvika att det bildas hålrum eller kanaler, där fritt vatten kan transporteras till exempelvis dörröppningar, dörrkarmar och trösklar.
  • I våtrum ska det alltid vara fullgod täckning bakom plattorna. Använd avsedd fixkam och följ leverantörens monteringsanvisning.

Figurbeskrivning

Figur 58. Montage av klinkerram med sil och skyddat tätskikt.