Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Rörgenomföring som bryter golvets tätskikt (kap. 4.1) /

Toleranser (kap. 4.1.1)

  • Avståndet mellan avloppsrör eller hylsa och vägg ska vara minst 60 mm när tätskikt installeras.
  • Avloppsstosar, avloppsrör eller hylsor ska sticka upp 40 mm över golv när tätskikt installeras. Efter installation av tätskikt kan rör kapas till önskad längd, förutsatt att tät- och ytskiktets anslutning till röret inte skadas.
  • Avståndet mellan avloppsrör/hylsor ska vara minst 100 mm när tätskikt monteras.
  • Hål för genomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj. Se figur 23.