Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Golvbrunnar (kap. 4.2) /

Toleranser (kap. 4.2.1)

  • En golvbrunn ska vara placerad minst 200 mm från väggen, mätt från golvbrunnens fläns. Undantag gäller för golvbrunnar som har godkänts för väggnära placering.
  • En golvbrunn ska vara monterad på samma nivå som intilliggande underlag för tätskikt.
  • Golvbrunnen får luta max 2 mm från golvbrunnens centrum till golvbrunnens ytterkant.
  • En golvbrunns läge i höjdled får avvika max 4 mm från angivet referensvärde, till exempel nivå för tät- eller ytskikt vid dörröppning.

Fig. 11.

Figurbeskrivning

Tolerans för golvbrunnens lutning.

Fig. 12.

Figurbeskrivning

Tolerans för golvbrunnens placering i höjdled.