Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Golv (kap. 4) / Dörröppning (kap. 4.8) /

Toleranser (kap. 4.8.1)

  • Nivåskillnaden mellan två utrymmen får inte överstiga 20 mm om kravet på tillgänglighet ska uppfyllas.